Officieel document

Elk officieel document, van geboorteakte, huwelijksakte tot testament, een bewijs van goed gedrag en zeden, bewijs van woonst of gezinssamenstelling, uw diploma…, een uittreksel uit het Staatsblad, we kunnen al deze documenten beëdigd vertalen. Indien nodig laten we de vertaling ook legaliseren of wettigen op de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Dank voor uw werk en opmerkzaamheid.

Julie Cooman, Notariskantoor Van Laere (NL-FR)

Babel Ophoff Vertalingen

Tel 03 825 14 05

info@babel-ophoff.be

babel-ophoff.be

Lid van de Belgische Kamer van

Vertalers en Tolken

Privacy-verklaring

© Babel Ophoff Vertalingen 2020