Gelegaliseerde of gewettigde vertaling

Beëdigde vertalingen vanuit of naar het Nederlands, het Frans, het Engels, het Duits, het Spaans, het Italiaans en het Portugees laten we ook regelmatig wettigen of legaliseren op de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Hartelijk dank voor de geleverde vertalingen.

Notaris Peter Timmermans (NL-EN-SP)

Babel Ophoff Vertalingen

Tel 03 825 14 05

info@babel-ophoff.be

babel-ophoff.be

Lid van de Belgische Kamer van

Vertalers en Tolken

Privacy-verklaring

© Babel Ophoff Vertalingen 2020